ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Брошора - Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Јавана Набавка електричне енергије

Javne nabavke male vrednosti

Јавна набавка - За грађевинске радовe на доградњи зграде Вишег суда у Новом Пазару

Обавештење - О закључењу уговора за грађевинске радовe на доградњи зграде Вишег суда у Новом Пазару

Обавештење - Одлука о додели уговора